• info@sprintcomp.com

SCFullWCMS Нова Версия v0-0-5

SCFullWCMS вече има много нововъведения :


1) Глобални промени по целия код за създаване на всичко ново.

Създаден е нов метод за създаване на Уникани IDs в датабазата. Сменени всички AUTO_INCREMENT структури с новата версия на Автоматиччно генерирани Уникални 64-Digit IDs : като се използват Главни и малки букви както и цифрите от 0 to 9

 • Пример: Awxgk94fomY1t5utrIuBcpsx0iPrA4NBqBhQBbvqEKhxFRhwZRy26gpxF4eGzsIg


2) Добавена нова функция към Менюто : 

 • Restriction Access with an option for Rights : Allow View (Guest and Reg Users) or Denied View to user groups and users
 • Improve the code for Main Menu , Options are added to insert pictures or fa icons in front of the menus on under-menu(level 2) and under-menu(level 3)
 • Option ON/OFF are added for under-menu(level 3) - to be visualized in order to simplify the code and the very vision of the menu (level 1)


3) Подобрен е кода и визуализацията на модулите :

 • Information Ajax Search
 • Magazine Ajax Search
 • Catalog Ajax Search


4) Добавен е един филтър към листата с продуктите в магазина : филтър Category в Админ секцията на платформата

5) Добавен е Бутон за бърза смяна на статуса на продукта в листата с продуктите в магазина в Админ секцията на платформата

6) Нововъведение: SC RSS Feeds за RSS новини с административни настройки в Админ секцията на платформата

7) Подобрен е кода на Коментарите в : Информационните Галерийни Страници и Продуктите в Магазина в Уебсайта

 • Added avatar features to comments
 • Rights for Writing Comments on each Information Gallery page / Product in Magazine - (User/Guest)
 • The comment code is replaced in the products in Magazine , with the new code using the new features
 • JAVA code is improved for commenting


8) Добавена е заготовка за детайлна Форум система , като phpbb в Админ секцията на платформата

9) Сменени са всички типове пароли от MD5 към password_hash + PASSWORD_BCRYPT encryption

10) Подобрена е визуализацията и функционалността на Клиентския Панел след вход в системата в Website Front

11) Добавен е Нов модул Google Adsense , за визуализация на Google и други реклами в 30-те модулни секции на платформата

12) Добавен е нова функция към регистрираните Клиенти в сайта : permanent commercial free (pcommerfr) + commercial free to date (commerfrdt).

 • When turned on "permanent commercial free" - The logged-in customer will not see any ads on the site
 • At a set date "commercial free to date" And the date is NOT expired - The logged-in customer will not see any ads on the site. Once the date expires, ads are displayed.
 • New option is added (VIP Account) for automatically enable of "commercial free to date" with periods of + 1/6/12 months (with different buttons) at the date in the data base. If enough Reword Points is available, the client can activate himself the VIP Account through his account for the desired period.
 • VIP Badge is added, Which is visualized on the left of Avatar of each Review (comment) - If the user is with VIP Account.